วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2565
มกราคม วันจันทร์ 3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)
กุมภาพันธ์ วันพุธ 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
เมษายน วันพุธ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
พฤษภาคม วันจันทร์ 2 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
วันพุธ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
มิถุนายน วันศุกร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กรกฎาคม วันพุธ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
สิงหาคม วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ตุลาคม วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ 14 ตุลาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
วันจันทร์ 24 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
ธันวาคม วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 12 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.