TFEX FOR FUTURE

เปิดบัญชีเทรด TFEX กับเรา ทุกสัญญาจะเปลี่ยนเป็นเงิน 1 บาท บริจาคเข้าสู่ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19"
11 June 2020, 09:27
พิเศษ! ปรับลดค่าธรรมเนียม SET50 Futures เหลือเพียง 16.50 บาท ตั้งแต่สัญญาแรก โดยมีระยะเวลาถึงสิ้นปี 2563
11 June 2020, 09:26

ข่าวสาร TFEX

TFEX เตือนอย่าแพนิค! เพิ่มเงินวางประกันเรื่องปกติ มั่นใจขาเทรดเข้าใจกลไกช่วงตลาดผันผวน
11 June 2020, 09:27
ตลท.-TFEX เล็งขยายเกณฑ์ “ซิลลิ่ง&ฟลอร์”-“ชอร์ตเซลล์” ยาวถึง 30 ก.ย.63
11 June 2020, 09:27
TFEX ขยายเวลาเทรดทองล่วงหน้าถึงตี 3 เริ่ม 24 ก.พ. 2563
11 June 2020, 09:27

อัตราหลักประกัน

อัตราหลักประกัน (Clearing Margin : อัตราหลักประกันที่สำนักหักบัญชีีเรียกเก็บจากสมาชิกสำนักหักบัญชี) ท่านสามารถดูข้อมูลอัตราหลักประกันได้จาก
11 June 2020, 09:27