ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)

– ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ. เจ มาร์ท (JMART)

– ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) และ บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH)

– ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 28 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO) บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) บมจ. อินฟราเซท (INSET) บมจ. ไอที ซิตี้ (IT) บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (J) บมจ. น้ำตาลขอนแก่น (KSL) บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) บมจ. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) บมจ. มิลล์คอน สตีล (MILL) บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) บมจ. อาร์เอส (RS) บมจ. สามารถ ดิจิตอล (SDC) บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) บมจ. ไทยคม (THCOM) บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (TVI) และ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
https://classic.set.or.th/dat/news/202206/22075345.pdf