📣 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศผลการคัดเลือกหุ้นที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)
✅ เข้า : TLI และ WHA
❌ ออก : JMT และ JMART