เนื่องจากในปีนี้ TFF ของเราตั้งใจพัฒนาความรู้และบริการให้ตอบโจทย์นักลงทุนมากที่สุด จึงอยากขอความร่วมมือทุกท่านช่วยตอบคำถาม 9 ข้อ เพื่อรับสิทธิ์เข้าห้อง VIP Signal ก่อนใคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

🎯ทีมงานเราจะมีการสร้างห้อง “VIP Signal” โดยเป็นห้องที่คัดเฉพาะ “สัญญาณซื้อขาย” ทั้งโพย, Template และ Alert ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคา มาไว้ในห้อง เพื่อให้นักลงทุนที่ใช้เทคนิคในการซื้อขายเป็นหลัก ได้ติดตามทั้งแบบ Real Time ⏰ และย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะจัดทำ “Live ประจำวัน” 📚 ที่จะนำทั้งประสบการณ์เทรดและความรู้เชิงปริมาณมาสร้างเป็นแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงเชิญวิทยากรพิเศษมาร่วมแชร์ความรู้ ดังนั้น ทุกคำตอบของทุกคนจะมีส่วนช่วยให้ทีมงานเราสร้างออกมาได้ดีที่สุด💪

✅ประเด็นที่ 1 การทำการบ้าน/เตรียมตัวในการเทรดละแต่ละวัน (3 ข้อ)
✅ประเด็นที่ 2 ห้อง VIP Signal ที่ให้เฉพาะสัญญาณซื้อ-ขาย (3 ข้อ)
✅ ประเด็นที่ 3 ในอนาคตอันใกล้ TFEX For Future ของเราจะมี “Live ประจำวัน” จึงอยากขอความเห็นและข้อเสนอแนะ

👉โดยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จะได้รับสิทธิ์เข้าห้อง VIP Signal โดยไม่มีเงื่อนไข 3 เดือนและเราจะสุ่มผู้โชคดี 10 ท่าน เข้าห้องแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 1 ปี!
ขอเชิญทุกท่านแสดงความเห็นก่อน(ปิดรับความเห็น พุธ ที่ 23 เวลา 20.00 น.)
https://forms.gle/byf7cD5AHCreQYos7