อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่มีผลบังคับใช้ 16 พ.ค. 2567


สามารถดูรายละเอียดหลักประกันทั้งหมดได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14-lMrQ-UmMb48AL0Ex807m7cRkHJ_y9qJLsEk0Nj1E8/edit#gid=1584970642