มกราคม
     1 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์
กุมภาพันธ์
      26 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)
วันจันทร์

เมษายน
      8  ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)
วันจันทร์
     15  วันสงกรานต์
           วันจันทร์
     16 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)
          วันอังคาร

พฤษภาคม
     1  วันแรงงานแห่งชาติ
         วันพุธ
     6 ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
        วันจันทร์
   22 วันวิสาขบูชา
         วันพุธ

มิถุนายน
     3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
        วันจันทร์

กรกฎาคม
    22 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
         วันจันทร์
    29 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)
         วันจันทร์

สิงหาคม
    12  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
         วันจันทร์

ตุลาคม
   14  ชดเชยวันนวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
       วันจันทร์
   23 วันปิยมหาราช
        วันพุธ

ธันวาคม
    5  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
       วันพฤหัสบดี
    10 วันรัฐธรรมนูญ
        วันอังคาร
    31 วันสิ้นปี
         วันอังคาร